Letar du efter någon som kan automationsteknik?
Vi gör allt från små apparatskåp till stora anläggningar!

Automationsteknik i Göteborg

Historia

Elgotech grundades 2000. Vid start, sensommaren 2000, flyttade vi in i en lokal placerad centralt å¥ Hisingen med närhet till leverantörer, transporter och bra kommunikationer. Flexibilitet är ett ledord i hela vår verksamhet. Med vår kunskap och vårt stora intresse inom automationsteknik har vi kunnat bredda oss till de flesta förekommande marknader.

Lödning, kvalitetssystem, apparatskåpKvalitetssystem

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som omfattar hela vårt företag. Detta utvecklas kontinuerligt för att hålla våra egna samt kundens högt ställda krav och förväntning.
Elgotech AB når framgång i kvalitetsarbete genom att:

– I varje uppdrag säkerställa att kunden alltid får rätt lösning med ny teknik.
– Varje utfört uppdrag skall utgöra en referens för kommande uppdrag.
– Säkerställa engagerade – och kompetenta medarbetare.
– Använda beprövad teknik och nya smarta tekniska lösningar.
– Konstruera kostnadseffektiva lösningar.

Miljö

Elgotech skall i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt. Elgotech är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Elgotech AB når framgång i miljöarbete genom att:

– Tillhandahålla mätbara energieffektiva lösningar till våra kunder
– Ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga föroreningar
– Kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt
– Följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav